| |

Analiza danych

Zajmujemy się przygotowywaniem specjalistycznych opracowań dotyczących sytuacji politycznej i ekonomicznej danych krajów i regionów. Przygotowujmy analizy sytuacji kryzysowych oraz analizy strategiczne. Współpracujemy w tym zakresie z uniwersytetami na całym świecie oraz z ekspertami w Polsce i za granicą.

Przygotowujemy ekspertyzy i specjalistyczne opracowania z zakresu ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej. Sporządzamy analizy i opracowania strategii udostępniania obiektów muzealnych, zabytkowych, rekonstrukcji obiektów historycznych, skansenów i parków historycznych na potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dołącz do nas!