| |

polska

Fundacja ICAD działająca od 2013 r. głównie w obszarze pomocy rozwojowej realizowanej poza granicami Polski, podjęła w 2018 r. kroki zmierzające do poszerzenia pola swojej aktywności.

Nakreślone zostały nowe ścieżki rozwoju organizacji, bazujące na dotychczasowych rozwiązaniach, doświadczeniach i osiągnięciach, ale zlokalizowane w nowym obszarze działań. W tym celu poszerzono statut Fundacji o kolejne cele oraz zdefiniowano sposoby ich realizacji. Priorytetowym założeniem dokonywanych zmian było także zwiększenie aktywności Fundacji ICAD na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze edukacji globalnej, działań pro ekologicznych i pro obywatelskich oraz na polu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

W tych szeroko nakreślonych polach tematycznych Fundacja ICAD pragnie skupić się na zagadnieniach związanych z działaniem na rzecz zwiększenia udziału w życiu publicznym/obywatelskim grup narażonych na wykluczenie, pomijanie czy dyskryminowanie. Pragniemy poszerzania dostępności obiektów dziedzictwa kulturowego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i tworzenia kompleksowych oraz nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów towarzyszących temu zagadnieniu, poszerzania dostępności oferty edukacji kulturalnej i edukacji historycznej oraz aktywizowania i edukowania instytucji kultury o konieczności rozbudowania swojego programu o wydarzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Ważnym zagadnieniem dla nas jest również konieczność poszerzania dostępności oferty edukacji kulturalnej i edukacji historycznej poza dużymi centrami kulturalnymi i na obszarach wiejskich.

Dostrzegamy potrzebę gromadzenia, digitalizacji i archiwizacji relacji żyjących świadków przeszłości-dotyczących wydarzeń historycznych, życia społecznego i kulturalnego oraz organizowanie z nimi spotkań i warsztatów jako sposobu edukacji historycznej, społecznej i kulturalnej zarówno w dużych centrach, jak w małych miastach i na wsiach.

Obecność Fundacji ICAD w kraju, to także aktywne angażowanie się kampanie informacyjne i społeczne oraz wszelkie działania edukacyjne mające na celu podnosić kompetencje obywatelskie oraz zwiększać udział obywateli w życiu publicznym. Bliskie nam obszary tematyczne, to społeczeństwo, kultura i ekologia, a nasz przekaz i zaangażowanie pragniemy kierować do wszystkich grup społecznych.

 

PROJEKTY

2018 KURS ŚWIATOZMIENIACZY. JAK NAUCZAĆ EDUKACJI GLOBALNEJ?

2019 TRZY WIELKIE KULTURY I… JEDNO MAŁE MIASTO. WARSZTATY METODY “ORAL HISTORY” DLA MŁODZIEŻY W KĘPNIE.

Dołącz do nas!