| |

Pracownicy i współpracownicy

EDYTA TYC Przewodnicząca Zarządu Fundacji

Wieloletnia działaczka w międzynarodowych organizacjach na terenie Polski i za granicą. Związana ze środowiskiem akademickim, ukończyła studia ekonomiczne, handlowe oraz pedagogiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Stypendystka programów międzynarodowych w Portugalii, Belgii i Niemczech. Specjalistka ds. rozwoju ekonomicznego. Prowadziła badania w Ameryce Południowej oraz Afganistanie. Pracując na rynku rozwojowym realizowała analizy ekonomiczne, marketingowe oraz projekty rozwojowe. W sektorze rozwojowym pracowała bezpośrednio z USAID-United States Agency for International Development, EUPOL-European Union Police Mission in Afghanistan, CFLI-Canada Fund for Local Initiatives in Afghanistan czy PRT-Provincial Reconstruction Team. Współpracowała z organizacjami z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Azji.

PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI Członek Zarządu Fundacji

Absolwent socjologii ze specjalizacją „Komunikacja społeczna” na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalista ds. koordynacji projektów rozwojowych oraz organizacji eventów. Miłośnik podróży po Kaukazie. Łącząc pasję z życiem zawodowym od kilku lat zajmuje się współrealizacją projektów związanych z rozwojem turystyki oraz ratownictwa górskiego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na terytorium Gruzji. Odpowiadał ponadto za koordynację VII i VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Humandoc. Przez wiele lat zajmował się prowadzeniem audytów zewnętrznych oraz wewnętrznych w przedsiębiorstwach oraz analizą rynku. 

MAGDALENA CHRAPEK-WAWRZYNIAK Członek Zarządu Fundacji

Od lat związana z Poznaniem, gdzie ukończyła studia magisterskie w dziedzinie historii sztuki oraz archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Studiowała także etnologię i antropologię kulturową oraz filozofię. Swoje zainteresowania sposobami badania i prezentowania przeszłości rozwijała następnie w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Archeologii UAM. Tematyka, która szczególnie ją interesowała w czasie edukacji, to szeroko pojmowana ochrona dziedzictwa kulturowego, muzealnictwo oraz historia i metodologia archeologii. Brała udział w licznych badaniach archeologicznych na stanowiskach o zróżnicowanej chronologii czy funkcji, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wiele lat kierowała archeologicznymi badaniami terenowymi oraz zespołem badawczym opracowującym wyniki prac i materiał pozyskany w trakcie wykopalisk. Współpracowała z Instytutem Archeologii UAM jako redaktor merytoryczny i techniczny tekstów publikowanych w jego serii wydawniczej. Pracowała także dla Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych jako ekspert do spraw archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego w amerykańsko-polskiej komórce PRT-Provincial Reconstruction Team w bazie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Prowincji Ghazni w Afganistanie. Na swoim kącie ma również publikacje z dziedziny historii i archeologii w postaci artykułów problemowych oraz analiz i interpretacji materiału archeologicznego. Jest ponadto autorką raportów i rejestrów zabytków sporządzanych dla służb konserwatorskich, w tym dla Wojewódzkich Urzędów Konserwatora Zabytków. Jest zafascynowana mikrohistoriami, biografiami rzeczy i miejsc oraz szukaniem nowych sposobów łączenia tradycyjnych i nowoczesnych metod rejestrowania, interpretowania i ostatecznie przedstawiania śladów dawnej kultury czy fragmentów przeszłości. Bliskie są jej najnowsze teorie badań nad przeszłością i kulturą oraz wszelkie nowinki technologiczne umożliwiające wielowymiarowe prezentowanie historii.

ANGELA SZYSZŁO Członek Zarządu Fundacji

Absolwentka politologii i nauk społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W latach 2007-2010 studiowała w Centrum Analiz Konfliktów Międzynarodowych na Uniwersytecie Kent w Wielkiej Brytanii. Pracowała m.in. dla Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych jako ekspert ds. administracji i edukacji, realizując projekty rozwojowe o łącznej wartości ponad 100 mln USD. Koordynator projektów realizowanych z budżetu Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych-Polska Pomoc oraz krótkich projektów doraźnych realizowanych z budżetu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki „Money as a Weapon System-Afghanistan” (MAAWS-A) z funduszu Commander’s Emergency Response Program (CERP). Doradca Polityczny z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Dowódcach XII, XIII i XIV zmiany polskiego/amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Ghazni w Afganistanie. Doświadczenie zawodowe na misjach wzbogacone zostało pracą w Zarządzie Współpracy Cywilno-Wojskowej w strukturach NATO Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.  Jako Wysoka Przedstawiciel Cywilna przy Polskich Siłach Zadaniowych w Afganistanie została uhonorowana medalem Commander’s Award for Civilian Service.

JOHN BAILLIE Pracownik Fundacji

John Baillie is an international development professional with a background in economic development including private sector development, international trade promotion as well as technical and vocational education and training. John has extensive experience of advising government ministers, has represented G7 countries at international conferences and has held several international as well as multilateral mandates in donor coordination such as donor focal point for the National Priority Program Integrated Trade and SME support facility of the Islamic Republic of Afghanistan and EIF-Donor Facilitator for the World Trade Organization. He has successfully initiated, championed and brought to fruition wide reaching reform initiatives which have had a direct impact on improving the ranking of developing countries rankings according to the World Bank ease of doing business indicators. John holds a Master’s Degree from the Graduate Institute of International Studies in Geneva, Switzerland, a Diploma in Economic Pedagogy from the University of St. Gallen and is a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

PIOTR PIASTA Współpracownik Fundacji

Urodzony w 1981 r. we wsi Brudnów, gm. Wieniawa, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Jest artystą wizualnym, niezależnym twórcą filmów dokumentalnych i animatorem kultury. W swoich realizacjach porusza tematykę historii, czasu i pamięci, które często rozpatruje w kontekście życia wsi. Ma na swoim koncie liczne działania angażujące małe społeczności, z którymi realizuje projekty filmowe, warsztaty i wystawy. Jest współautorem filmu dokumentalnego o wspomnieniach z II wojny światowej “Tak Było”, realizacja wraz z Martą Stysiak, 2009 r. W 2012 r. wyreżyserował film o zanikającej kulturze gm. Wieniawa “Pieśni Wiersze Rytuały”.  Od 2014 r. nagrywa serię filmów z osobami starszymi pt. “Przedmiot Ostatni”. W 2015 r. podczas półrocznego pobytu na rezydencji artystycznej w Wielkiej Brytanii, prowadzonej przez Berwick Visual Arts we współpracy z Centrum Ekonomii Wiejskiej, na uniwersytecie w Newcastle, zrealizował serię filmów wideo pt. “The Realm of Forgotten Existence”, która traktuje o roli osób starszych we współczesnym świecie. W 2016 r. powstała praca wideo “Nabożeństwa Majowe do Najświętszej Maryi Dziewicy”. W 2018r. artysta został doceniony za twórcze działania w subregionie radomskim nagrodą Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Wraz z Magdaleną Chrapek-Wawrzyniak jest współautorem projektu “Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi radomskiej”, zrealizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”. Jego filmy są prezentowane i nagradzane w Polsce, jak również w Anglii, Niemczech, Francji, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie, czy Meksyku.

MICHAŁ KIERZKOWSKI Współpracownik Fundacji

Absolwent kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 r. z wyróżnieniem obronił w Instytucie Historii UAM doktorat pt. „Oral history jako metoda badawcza historii. Studium historyczno-metodologiczne”. W 2011 r. jego rozprawa doktorska była nominowana do nagrody Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007-2008 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej-VisitingScholar at University at Buffalo, State University of New York. Autor kilkudziesięciu artykułów i recenzji naukowych, współredaktor trzech prac zbiorowych. Publikował m.in. w „Kwartalniku Historycznym”, „Historyce-studiach metodologicznych”, „Porównaniach”, „Sensus Historiae” i „Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej. Uczestnik kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Członek, założyciel i wiceprezes (II kadencje lata 2009-2013) Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Wykładowca uniwersytecki w latach 2005-2018. Współautor i realizator licznych projektów historii mówionej, m.in. „Z rzeką w tle. Biografia śluzy katedralnej” – Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Poznań 2014 r., „ Poznań-św. Marcin. Wysłuchać ulicy. Zobaczyć opowieść”, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2014 r., „Trzeba by jeszcze powiedzieć. Z Archiwum Społecznego Śródki. Część 2”, Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Poznań 2018 r. Interesuje się metodologią historii, teorią pamięci i historią mówioną ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.

BARBARA FIGIEL 

działająca od wielu lat na rzecz najbardziej potrzebujących, a od 2007 roku aktywnie zaangażowana w pomoc na Filipinach. Podróżowała po wielu regionach tego kraju, poznając zarówno kulturę tego kraju, ludzi, jak i ich potrzeby i poważne problemy, z którymi borykają się w swojej codzienności. Swoje działania skupiła przede wszystkim na wyspie Luzon, Mindango, Palawan i Mondoro wspierając najuboższych oraz miejscowe dzieci. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi parafiami oraz funkcjonującymi tam zakonami: organizacją Love Flock, Santiago Islands, parafią Siostry Remedios, parafią Księdza Jonasa, parafią pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Inicjowała, realizowała i kierowała licznymi projektami pomocowymi. Prywatnie – osoba niezwykle energiczna, przedsiębiorcza i o wielkim sercu.