| |

2018 Światozmieniacze

KURS ŚWIATOZMIENIACZY
– JAK NAUCZAĆ EDUKACJI GLOBALNEJ?

OKRES REALIZACJI: 2018
STATUS: zrealizowany
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 8000 PLN
PARTNERZY PROJEKTU: Społeczność Światozmieniaczy

Głównym celem projektu było poszerzenie świadomości oraz wiedzy z zakresu edukacji globalnej mieszkańców Katowic i okolic. W ramach projektu przeszkoliliśmy 15 osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą lub/i są aktywne w sektorze NGO. Osoby te były zainteresowane także tematem edukacji globalnej, jej obszarami programowymi oraz metodami nauczania.

Warsztaty zrealizowano w postaci dwóch weekendowych kursów prowadzonych przez doświadczone trenerki. Zajęcia w pełni wpisywały się w Kurs Światozmieniaczy. Była to jego pierwsza edycja na Śląsku, szósta w Polsce i jedenasta na świecie. Dzięki warsztatom 15 osób na trwałe zmieniło podejście do przekazywanej dotąd swoim podopiecznym wiedzy, uzupełniając ją o kwestie edukacji globalnej.

Oprócz zapoznania się z szeregiem tematów z tego obszaru, uczestnicy dowiedzieli się również, jak istotna jest edukacja globalna od najmłodszych lat i jak zbudować ścieżkę pracy oraz znaleźć sposób na przekazanie zdobytej nauki w taki sposób, aby był on logiczny i zrozumiały dla odbiorców. Szczególną uwagę zwrócono na dzielenie się doświadczeniami, które mogą służyć jako przykłady potwierdzające słuszność interesowania się i reagowania na kwestie związane z edukacją globalną.

Dołącz do nas!