| |

2021 DOBRE SĄSIEDZTWO

DOBRE SĄSIEDZTWO
PROJEKT EKOLOGICZNO-OBYWATELSKI
W GMINIE WIENIAWA

OKRES REALIZACJI: styczeń-październik 2021
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: dotacja programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 22124 EUR
PARTNERZY: Urząd Gminy w Wieniawie, Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie, Fundacja WWF Polska
AUTORZY PROJEKTU: Małgorzata Karkosz, Piotr Piasta, Magdalena Chrapek-Wawrzyniak

NA CZYM POLEGA DOBRE SĄSIEDZTWO?

„Dobre sąsiedztwo” to projekt ekologiczno-obywatelski w gminie Wieniawa, do którego realizacji zaprosiliśmy lokalną młodzież, angażując jednocześnie miejscowe władze i mieszkańców. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia została Fundacja WWF Polska, która aktywnie wspierała wiele projektowych działań edukacyjne.

W działaniach projektowych wzięło udział 22 uczniów z klas VI i VII, uczących się w jedynej na terenie gminy Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego.

Głównym celem było stworzenie Młodzieżowej Rady, angażującej się w lokalne aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dążenie do zrównoważonego rozwoju. Dla uczestników projektu przygotowaliśmy szereg zajęć i działań związanych z tematem ekologii, aktywizowaniem obywateli i zabieraniem głosu w przestrzeni publicznej. W trakcie jego realizacji wspólnie z instruktorami przygotowali m.in. materiały edukacyjne dla młodszych kolegów z okazji obchodów Dnia Ziemi, opracowali propozycję eko-zmiany dla swojej gminy, stworzyli miejsca przyjazne naturze i mieszkańcom – łąkę kwietną i hotel dla owadów oraz zaangażowany ekologicznie mural, samodzielnie zaprojektowali i umieścili w najbliższej okolicy tablice informujące o chronionych gatunkach, a także stworzyli teledysk prezentujący ich „dobrosąsiedzkie” działania. Podsumowaniem projektu jest natomiast opracowany przez nas podręcznik dobrych praktyk, który, mamy nadzieję, przyczyni się do upowszechniania tego typu działań w gminach o podobnym potencjale ekologiczno-obywatelskim.

WARSZTATY NOWYCH MEDIÓW

WARSZTATY EKOLOGICZNO-ARTYSTYCZNE

EDUKACJA GLOBALNA I EKOLOGICZNA

WARSZTATY DIAGNOZY LOKALNYCH POTRZEB

EDUKACJA OBYWATELSKA

DZIAŁANIA W TERENIE

WYDARZENIA

PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK