2019 Edukacja kulturalna

TRZY WIELKIE KULTURY I… JEDNO MAŁE MIASTO.
WARSZTATY METODY “ORAL HISTORY”
DLA MŁODZIEŻY
W KĘPNIE.

 

OKRES REALIZACJI: 2019
STATUS: w realizacji
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: program „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie
KWOTA DOFINANSOWANIA: 16000 PLN (całkowity koszt: 18400 PLN)
PARTNERZY PROJEKTU: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie

 

“Trzy wielkie kultury i… jedno małe miasto.”, to projekt skierowany do młodzieży szkolnej w wieku 14-18 lat zainteresowanej poznawaniem i zgłębianiem wielokulturowej przeszłości swojego miasta, odkrywanej jednak nie przez pryzmat narracji historii powszechnej, ale widzianej oczami zwykłych ludzi.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z założeniami metody badawczej tzw. oral history, dowiedzieć się o możliwościach i ograniczenia warsztatu badacza gromadzącego relacje świadków oraz poznać techniki multimedialnego rejestrowania wywiadów/rozmów, a także sposoby ich montażu i obróbki. Korzystając z nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnicy projektu samodzielnie nagrają relacje osób ze swojego otoczenia, które pamiętają, bądź znają z opowieści krewnych czy znajomych, historie związane z trzema kulturami koegzystującymi w dawnym Kępnie. Powstałe materiały filmowe/dźwiękowe, omówione i korygowane podczas zajęć warsztatowych z prowadzącymi, posłużą jako baza do stworzenia wystawy podsumowującej cały projekt w Muzeum Ziemi Kępińskiej im T.P. Potworowskiego. Wybrane historie zostaną profesjonalnie zarejestrowane przez prowadzącego i uczestników oraz będą stanowić wizytówkę promującą projekt po jego zakończeniu.

Ideą projektu jest, aby zarejestrowane samodzielnie przez młodzież relacje świadków dotyczące wielokulturowej rzeczywistości przedwojennego i powojennego Kępna, stały się narzędziem integracji
pokoleń, zgłębiania przeszłości własnego miasta oraz edukacji międzykulturowej. Projekt wpisuje się w cel programu dot. upamiętnianie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii “małych ojczyzn” i ich zasobów źródłowych. Co więcej, może stanowić on ciekawe dopełnienie już istniejących działań związanych z odkrywanie wielokulturowej przeszłości Kępna i promowaniem jej wyjątkowości, takich jak np: doroczny miejski Festiwal Trzech Kultur, który miał już swoje dwie edycje.

Dołącz do nas!