| |

2019 Edukacja kulturalna

TRZY WIELKIE KULTURY I… JEDNO MAŁE MIASTO.
WARSZTATY METODY “ORAL HISTORY”
DLA MŁODZIEŻY
W KĘPNIE.

OKRES REALIZACJI: 2019
STATUS: zrealizowany
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Program „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie
KWOTA DOFINANSOWANIA: 16000 PLN (całkowity koszt: 18000 PLN)
PARTNERZY PROJEKTU: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej, Stowarzyszenie „Socjum” Kępno i Okolice

 

“Trzy wielkie kultury i… jedno małe miasto. Warsztaty metody “oral history” dla młodzieży w Kępnie”, to projekt, który skierowaliśmy do uczniów szkół podstawowych zainteresowanych poznawaniem i zgłębianiem wielokulturowej przeszłości swojego miasta, odkrywanej jednak nie przez pryzmat narracji historii powszechnej, ale widzianej oczami zwykłych ludzi. 

Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone we współpracy z Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kępińskiej oraz Stowarzyszeniem „Socjum” Kępno i okolice. Wzięli w nich udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysła II, należący m.in. do Koła Fotograficznego prowadzonego przez p. Dominika Makoscha, nauczyciela z miejscowej „Jedynki”.

W ciągu dwóch weekendowych dni, 12 i 13 października, wraz z historykami – Tomaszem Tajnertem miejscowym regionalistą, który wprowadził młodzież w tematykę trzech kultur w Kępnie, dr. Michałem Kierzkowskim – specjalistą od historii mówionej i Piotrem Piastą niezależnym artystą filmowym i animatorem, zarejestrowali oni w tzw. mobilnym studiu filmowym, stworzonym na potrzeby warsztatów w salach wystawienniczych Muzeum, siedem relacji lokalnych świadków historii. W nagraniach wziął udział Pan Mieczysław Pawlik, Jan Płaza, Marian Lorenz, Dominik Makosch i Andrzej Taras oraz Pani Irena Sadek i Maria Fikus. Z zarejestrowanych przez młodzież rozmów powstało 15 krótkich nagrań z najciekawszymi historiami dotyczącymi trzech kultur w Kępnie, które dostępne są na kanale YouTube Fundacji ICAD oraz na stronie Muzeum Ziemi Kępińskiej. 

Warsztaty miały przede wszystkim na celu zaprezentowanie metod historii mówionej, możliwości i ograniczeń jakie ze sobą niesie ich zastosowanie, zapoznanie uczestników z warsztatem badacza ustnych przekazów oraz z technikami rejestrowania przeprowadzanych wywiadów/rozmów za pomocą sprzętu cyfrowego (amatorskiego i profesjonalnego). Uczestnicy poznali także sposoby obróbki i montażu materiału oraz jego późniejszej archiwizacji i udostępniania. W założeniu projekt miał zwrócić uwagę młodej generacji na wartość ulotnej materii mikrohistorii, przekazywanych zarówno przez najstarszych członków własnej rodziny, jak i lokalnej społeczności. Ideą projektu było, aby zarejestrowane przez młodzież relacje świadków, dotyczące wielokulturowej rzeczywistości przedwojennego i powojennego Kępna, stały się narzędziem integracji pokoleń, zgłębiania przeszłości własnego miasta oraz edukacji międzykulturowej. Co więcej projekt stanowił ciekawe dopełnienie już istniejących działań związanych z odkrywanie wielokulturowej przeszłości Kępna i promowaniem jej wyjątkowości, takich jak np: doroczny miejski Festiwal Trzech Kultur, który miał już swoje trzy edycje.

Do 24 listopada 2019 r. trwała w Muzeum Ziemi Kępińskiej wystawa multimedialna zarejestrowanych filmów wraz z towarzyszącym pokazem materiałów z realizacji warsztatów. Nagrania zostały także niezwykle ciepło przyjęte przez gości licznie przybyłych na muzealny premierowy pokaz, który odbył się 27 października. Być może zachęcą mieszkańców do podzielenia się swoimi wspomnieniami i do kontynuowania projektu w postaci lokalnych archiwów społecznych miasta Kępna, których realizację chciałaby poprowadzić Fundacja ICAD wraz z lokalnymi partnerami.

Projekt “Trzy wielkie kultury i… jedno małe miasto” dofinansowany został przez Muzeum Historii Polski w ramach prestiżowego i ciekawego programu „Patriotyzm Jutra”. Realizowany był we współpracy z Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie, Towarzystwem Miłośników Ziemi Kępińskiej i Stowarzyszeniem „Socjum” Kępno i okolice. Projekt wsparty został finansowo także przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, który ufundował vouchery wielokrotnego wejścia na miejscowy basen, jako formę gratyfikacji dla osób, które zgodziły się wystąpić w projektowych nagraniach dokonywanych przez młodzież.

Wszystkie nagrania zrealizowane w trakcie projektu są dostępne na kanale YouTube Fundacji ICAD. Materiały video udostępniane na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Dołącz do nas!