| |

Projekty Funduszu Wyszehradzkiego

WYMIANA SPECJALISTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ
W CELU PODNIESIENIA POZIOMU STRUKTUR RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W GRUZJI. CZĘŚĆ II

Celem projektu jest dalszy transfer transfer specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu ratownictwa górskiego z Polski, Czech i Słowacji do Gruzji. Dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2019 udało się skutecznie zrealizować szkolenia z zakresu pracy z dyspozytorem medycznym wraz z elementami pracy z GPS i szkolenia z zakresu topografii oraz pracy z GPS, wraz z elementami pracy dyspozytora medycznego. Zeszłoroczne finansowanie przez Funduszu Wyszehradzki oraz profesjonalna i owocna realizacja szkoleń przez służby ratownicze z trzech wymienionych powyżej krajów oraz lokalnego partnera firmę Geopl.eu, jak i zaangażowanie beneficjentów z Mountain Rescue in Gerogia pozwoliła nam na zaplanowanie niezbędnych szkoleń w czasach pandemii COVID-19. Szkolenia w 2020 roku obejmują: zaawansowana topografia i kartografia, szkolenia sprzętowe i transportowe w świetle czasach zagrożenia epidemiologicznego – elementy profilaktyki przeciwko COVID-19.  Zaawansowane szkolenie z topografii i kartografii jest niezbędne, by rozwinąć wiedzę i umiejętności ratowników górskich z organizacji Mountain Rescue in Goergia nabytą podczas projektu w 2019 roku. Dzięki szkoleniom organizacja MRG będzie mogła wydajniej pracować, szkolenia zapewnią niezbędnych specjalistów, którzy uzupełnią zespoły ratownicze MRG, tym samym zwiększy to bezpieczeństwo zarówno ratowników jak i ofiar wypadków w górach. 

Istotnym elementem projektu realizowanego w 2020 roku jest wsparcie 6 członków MRG, którzy w styczniu 2020 roku osiągnęli poziom instruktorów ratownictwa górskiego w Gruzji, będą oni wspierali trenerów z Polski, Czech oraz Słowacji w prowadzeniu zajęć. Dzięki temu będą oni mogli rozwinąć swoje kwalifikacje instruktorskie.  Wspomniane kraje Grupy Wyszehradzkiej dysponują służbami ratownictwa górskiego z wieloletnim, ogromnym doświadczeniem, zarówno w realizacji operacji ratunkowych, jak i szkoleniowym. Szkolenia realizowane w ramach projektu, dzięki połączeniu wiedzy wspomnianych trzech krajów, pozwolą podnieść poziom ratownictwa górskiego w Gruzji. 

Jego początki, to inicjatywa i szkolenia przeprowadzane przez partnera lokalnego w Gruzji – firmę Geopl.eu, wysiłki pracowników Fundacji ICAD oraz samych ratowników z formacji Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains”. Całą historię formowania się ratownictwa górskiego w Gruzji możecie przeczytać tutaj

Działania projektowe zmierzają do tego, aby w Gruzji pracowała lokalna, wyszkolona kadra, która wychowa przyszłe pokolenia ratowników w tym kraju. Po tak przygotowanym szkoleniu uczestnicy będą mogli efektywniej pracować we wspomnianych obszarach, a także dzielić się swoją wiedzą z innymi.

podsumowanie projektu

JUŻ WKRÓTCE!

Informacje o postępach projektu na bieżąco będą ukazywały się na stronach Facebook: Fundacji ICAD oraz Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains”

REKRUTACJA

SZKOLENIE CZĘŚĆ I

SZKOLENIE CZĘŚĆ II

SZKOLENIE CZĘŚĆ III

partnerzy projektu - polska

okicad

Fundacja ICAD

www.icadfoundation.org

Grupa Podhalańska Gopr

www.gopr-podhale.pl

partnerzy projektu - gruzja

partnerzy projektu - słowacja

partnerzy projektu - czechy

Horská Služba Jizerské Hory

www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/jizerske-hory