| |

2014 WSPARCIE TURYSTYKI

ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO W REJONIE IMERETI.
WSPARCIE REGIONALNEGO RYNKU PRACY.

 

OKRES REALIZACJI: 2014
STATUS: zrealizowany
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: program współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
KWOTA DOFINANSOWANIA: 116 000,00 PLN (całkowity koszt projektu: 130 700,00 PLN)
PARTNERZY PROJEKTU: IEDA-International Education and Development Academy

 

Głównym celem projektu było zainicjowanie działań związanych z rozwojem turystyki w mieście Kutaisi. W trakcie jego realizacji stworzono plany miasta wraz z jego najbliższą okolicą oraz opisy znajdujących się w tym rejonie atrakcji turystycznych. Zaprojektowana została i uruchomiona pierwsza wersja strony internetowej promującej Kutaisi. Przeprowadzono ponadto szkolenia dla przewodników turystycznych, które umożliwiły uczestnikom podjęcie pracy w sektorze turystycznym. Zrealizowano ponadto szeroko zakrojoną promocję regionu i miasta na portalach społecznościowych

Projekty współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.