| |

2016 ratownictwo górskie

INTEGRACJA ORAZ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
I ZDOLNOŚCI OPERACYJNYCH
GÓRSKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH W MESTII – REGION SVANETIA.

 

OKRES REALIZACJI: 2016
STATUS: zrealizowany
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: program współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
KWOTA DOFINANSOWANIA: 240 598,00 PLN (całkowity koszt: 283 498,00 PLN)
PARTNERZY PROJEKTU: Board of Administration of Mestia Municipality,
Union “Svaneti Tourism Centre”, Zakład Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd.

 

Głównym celem projektu było wsparcie administracji publicznej w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych w regionie Svanetii w Gruzji. Poprzedzająca projekt ekspertyza, realizowana we współpracy z doświadczonym w terenie Januszem Brożkiem z Geopl.eu Ltd., wykazała, że grupy ratownicze w regionie pozbawione są umiejętności do realizowania akcji ratunkowych w górach, schematów reagowania oraz działania w sytuacjach kryzysowych, jak również sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań w górach. Stwierdzono faktyczny brak zorganizowanego ratownictwa górskiego.

W celu poprawienia sytuacji grup ratowniczych i dzięki wsparciu ze środków programu Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, pracownicy Fundacji ICAD wraz z partnerem projektowym Zakładem Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd. (Janusz Brożek) oraz ekspertami z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (Edmund Górny, Łukasz Urbanek) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (Andrzej Maciata, Katarzyna Turzańska) zrealizowali następujące działania:
• opracowanie i wdrożenie mechanizmów reagowania kryzysowego służb ratowniczych w regionie Svanetii z siedzibą w Mestii,
• podniesienie kwalifikacji i zdolności operacyjnych pracowników jednostek poprzez szkolenia praktyczne i teoretyczne,
• stworzenie zalążka Ochotniczego Pogotowia Ratowników Górskich w Mestii
• weryfikacja zasad funkcjonowania pracowników służb ratowniczych oraz wykorzystania posiadanego sprzętu przed podjęciem działań projektowych oraz po ich zakończeniu,
• uzupełnienie podstawowego sprzętu ratowniczego poszczególnych jednostek ratowniczych
• utworzenie zrębów Ochotniczego Pogotowia Ratowników Górskich w Mestii.

Skutecznie przeszkolonych zostało 12 osób, które następnie przy wsparciu Fundacji ICAD, partnera projektowego Geopl.eu Ltd. oraz polskich ekspertów zatrudnionych w ramach projektu, ale przede wszystkim dzięki ich własnemu zaangażowaniu, stworzyli rudymenty Ochotniczego Pogotowia Ratowników Górskich w Mestii pod nazwą Mountain Rescue in Georgia „უსაფრთხოება მთაში” (Bezpieczeństwo w Górach).

Szkolenia odbywały się w budynku udostępnionym przez lokalną administrację. Zakupiony w ramach projektu sprzęt górski został przekazany administracji lokalnej oraz nowo powstałej organizacji Mountain Rescue in Georgia „Bezpieczeństwo w górach”.

Opracowany został także raport o stanie ratownictwa górskiego w regionie oraz o optymalnych kierunkach jego rozbudowy. Dalszy rozwój organizacji w Svanetii był niezależnie wspierany w 2017 r. przez Zakład Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd. oraz ochotników z organizacji „Bezpieczeństwo w górach”. W 2018 r. natomiast Fundacja ICAD ponownie otrzymała środki z programu Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do prowadzenia dalszych działań mających na celu poprawienie poziomu ratownictwa górskiego w Gruzji.

Projekty współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dołącz do nas!