| |

2018-2020 Ratownictwo górskie

WSPARCIE ADMINISTRACJI W TWORZENIU
STRUKTUR RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W GRUZJI
– REGION SVANETIA I REJON MASYWU KAZBEG.

 

OKRES REALIZACJI: 2018-2020
STATUS: w trakcie realizacji
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: program współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
KWOTA DOFINANSOWANIA: 2018 – 752 972,60 PLN (całkowity koszt: 841 752,90 PLN)
2019 – 686 040,00 PLN (całkowity koszt: 765 540,00 PLN)
2020 – 768 156,00 PLN (całkowity koszt: 871 656,00 PLN)
PARTNERZY PROJEKTU: Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains”, Zakład Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd., Board of Administration of Mestia Municipality, Municipality of Kazbegi, Kazbegi National Park Friends Association, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR).

 

Projekt jest kontynuacją działań z 2016 r. realizowanych w ramach projektu: „Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii-region Svanetia”, współfinansowanego przez program Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Głównym celem projektu jest wsparcie administracji publicznej w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji. Obecnie liczba osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo turystów w Svanetii i Kazbegi oraz ich wyposażenie i poziom wyszkolenia są niewystarczające, aby skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

W trakcie realizacji projektu podejmowane będą działania zmierzające do zbudowania podstaw niezależnego i profesjonalnego, górskiego pogotowia ratunkowego w Gruzji. Projekt umożliwi stworzenie kadry trenerskiej, która będzie mogła samodzielnie prowadzić szkolenia i kontynuować rozwój ratownictwa w Gruzji. Przeszkolone zostaną 72 osoby, w tym 6 osób osiągnie status Aspirant Instruktor, pozostali uczestnicy osiągną poziom Kandydat oraz Kandydat I, Kandydat II i Kandydat III stanowiska ratownika górskiego.

Przeprowadzeniem szkoleń, stanowiących zasadniczą część projektu, zajmą się specjaliści z Zakładu Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd. oraz członkowie polskich organizacji ratowniczych: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego TOPR. Zakład Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd., z którym Fundacja ICAD współpracuje już od 2015 r., realizuje ponadto szereg dodatkowych działań komplementarnych wspierających ratownictwo górskie w Gruzji. Wszystkie szkolenia prowadzone są zgodnie z normami IKAR (International Commission for Alpine Rescue), uznawanymi na całym świecie.

Możliwość realizacji wymienionych działań zaistniała przede wszystkim dzięki dużemu zaangażowaniu samych ratowników. W ramach działań projektowych w 2016 r.  przeszkolonych zostało 12 kursantów oraz zakupiony został podstawowy sprzęt ratowniczy. Wdrożenie projektu zakończyło się sporym sukcesem, o czym może świadczy fakt, że jego uczestnicy, przyszli ratownicy, zdecydowali się na stworzenie własnej organizacji Mountain Rescuers in Georgia „Safety in the Mountains”, na bazie, której realizowane są dalsze działania. Dodatkowo w 2017 r. członkowie Mountain Rescuers in Georgia „Safety in the Mountains”, przy wsparciu Janusza Brożka z Zakładu Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd., samodzielnie rozwijali i doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa górskiego.

Projekt na lata 2018-2020 uwzględnia obecny poziom wyszkolenia oraz zapotrzebowanie na służby ratownicze w regionie, a także w całym kraju. Fundacja ICAD aktywnie działająca w Gruzji od 2014 r., poprzez realizację przedsięwzięć współfinansowanych przez program Polskiej Pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, systematycznie wspiera rozwój sektora ratownictwa górskiego i turystyki. Działania projektowe prowadzone są przy współpracy lokalnych partnerów: Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains” (უსაფრთხოების მთაში), Municipality of Kazbegi, Board of Administration of Mestia Municipality, Kazbegi National Park Friends, Zakład Usług Specjalistycznych Geopl.eu Ltd., oraz z udziałem partnerów z Polski, takich, jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) czy Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR).

Realizacja projektu w latach 2018-2020 w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo turystów w górskich regionach Gruzji (region Svanetii i Kzbegi), głównie dzięki stworzeniu i wspieraniu rozwoju profesjonalnych struktur ratownictwa górskiego.

Aktualne informacje dotyczące realizacji projektu oraz pozostałych działań Fundacji ICAD można znaleźć na naszej stronie Facebook.

Projekty współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dołącz do nas!

2019 DZIAŁANIA PROJEKTOWE

W 2019 roku odbył się II etap projektu.  Szkolenia dla ratowników górskich zrealizowano zgodnie z założeniami, a liczba zainteresowanych oraz ich zaangażowanie napawają nas optymizmem.

Celem działań projektowych w 2019 roku było: zrekrutowanie a następnie przeszkolenie 24 kandydatów na ratowników górskich oraz podniesienie umiejętności uczestników przeszkolonych w roku 2018 – 12 osób na Poziom I, 6 osób na Poziom II oraz 6 osób na poziom III.

Szkolenie na poziom kandydat ukończyło 59 osób z zakładanych 24, dzięki temu że członkowie organizacji Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains” samodzielnie podnoszą swoje kwalifikacje udało się również przeszkolić większą niż zakładana liczbę osób na poziom I ratownika górskiego – 15 osób z zakładanych 12, 7 osób z zakładanych 6 na poziom II ratownika górskiego oraz 9 osób na poziom III ratownika górskiego z zakładanych 6.

Szkolenia realizowane były przez Zakład Usług Specjalistycznych Geopl.eu oraz ratowników z Grupy Podhalańskiej GOPR i  Grupy Beskidzkiej GOPR .  Asystentami podczas szkoleń byli przedstawiciele Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains” którzy zdobywali umiejętności mające w przyszłość posłużyć  im do realizacji samodzielnych szkoleń. Łącznie w ramach projektu w 2019 roku przeprowadzono 1260 godzin szkoleń

Podczas szkoleń wykorzystywany był gównie sprzęt zakupiony i przekazany organizacji Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains”  w ramach I etapu projektu w roku 2018.