| |

Edukacja kulturalna

Jednym z priorytetów Fundacji ICAD jest aktywne docieranie do grup społecznych narażonych na wykluczenie czy marginalizowanie i mających utrudniony dostęp do wydarzeń związanych z kulturą, sztuką, historią czy ochroną dóbr kultury; w grupie tej znajdują się m.in. osoby z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności, osoby nisko uposażone, mieszkańcy małych miejscowości czy seniorzy.

Dostrzegamy potrzebę gromadzenia, digitalizacji i archiwizacji relacji żyjących świadków przeszłości-dotyczących wydarzeń historycznych, życia społecznego i kulturalnego oraz organizowanie z nimi spotkań i warsztatów jako sposobu edukacji historycznej, społecznej i kulturalnej zarówno w dużych centrach, jak w małych miastach i na wsiach.

Wierzymy, że dzięki edukacji kulturalnej czy historycznej zarówno dzieci, młodzież, jak i ludzie dorośli mają szansę dowiedzieć się o swoim kulturalnym dziedzictwie i przekazać tę wiedzę następnym pokoleniom. Świadomość dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, ale także innych narodowości, bezpośrednio przekłada się wzajemne zrozumienie o zasięgu międzypokoleniowym i międzynarodowym. W ten sposób edukacja kulturalna czy historyczna staje się podstawą dialogu między pokoleniami i między narodami, budząc wzajemne zainteresowanie swoją różnorodnością, odmiennością.

Aktywne uczestnictwo w tworzeniu treści kulturowych w obrębie różnych grup społecznych, przełamujące stereotyp biernego jej odbioru, otwarte na to, co inne, nieznane jest dla Fundacji ICAD priorytetem, który wdrażamy w realizowanych przez nas projektach. Staramy się ponadto angażować w nasze działania i łączyć wspólnymi inicjatywami instytucje kultury i szkoły, wzbogacając tym samym ofertę edukacyjno-kulturalną i ucząc aktywnego udziału w kulturze.

Fundacja ICAD przy realizacji swoich projektów współpracuje ze specjalistami z dziedziny badań nad przeszłością: historykami, historykami sztuki, archeologami, etnografami, artystami dokumentującymi historię i kulturę tradycyjną oraz filmowcami dokumentalistami.

 

PROJEKTY

2019 TRZY WIELKIE KULTURY I… JEDNO MAŁE MIASTO. WARSZTATY METODY “ORAL HISTORY” DLA MŁODZIEŻY W KĘPNIE.

Dołącz do nas!