| |

2015 WSPARCIE TURYSTYKI

ROZWÓJ TURYSTYKI SZANSĄ DLA REGIONU.
WSPARCIE RYNKU PRACY W REGIONIE IMERETI.

 

OKRES REALIZACJI: 2015
STATUS: zrealizowany
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: program współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
KWOTA DOFINANSOWANIA: 174 880,00 PLN (całkowity koszt projektu: 202 480,00 PLN)
PARTNERZY PROJEKTU: ProMotion Georgia, Kutaisi Info, Tourism and Reality

 

Projekt ten był bezpośrednią kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 r. Powstał w oparciu o wnikliwą diagnozę potrzeb związanych z rozwojem lokalnej turystyki w regionie przeprowadzoną przez pracowników Fundacji ICAD. Rosnąca liczba turystów odwiedzających tę część Gruzji spotykała się dotąd z niewystarczającymi umiejętnościami wykorzystywania potencjału regionu i promocji lokalnych produktów przez miejscową ludność.

W ramach projektu przeprowadzono więc innowacyjne działania mające na celu stworzenie nowych baz noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych oraz rozwój regionalnych winiarni, m.in. poprzez szkolenia ich właścicieli w zakresie marketingu i promocji lokalnych produktów. Przeszkolono 5 gospodarstw oraz 3 winiarnie w zakresie marketingu lokalnego, obsługi klienta oraz przygotowania i promocji swoich produktów; łącznie w zajęciach wzięło udział 30 osób. Większość z domostw i winiarni przeszkolonych w 2015 r. nadal kontynuuje współpracę z Fundacją ICAD oraz partnerem lokalnym w ramach działań postprojektowych.

Rozbudowano ponadto stronę internetową www.visitkutaisi.com. Zaprojektowano, wydrukowano i dystrybuowano przewodnik turystyczny „Welcome to Kutaisi and Imereti” oraz przeprowadzono szeroko zakrojoną promocję regionu w mediach społecznościowych połączoną ze stworzeniem strony Facebook.

Projekty współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.