| |

Partnerzy fundacji

ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCH GEOPL.EU

Firma Geopl.eu, należąca do Janusza Brożka, jest głównym partnerem Fundacji ICAD w realizacji wieloletniego projektu „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbeg”. Janusz Brożek jest również naszym specjalistą do spraw szkoleń we wspomnianym projekcie. Zakład Usług Specjalistycznych Geopl.eu w ramach partnerstwa zapewnia również niezbędny sprzęt szkoleniowy, który jest wykorzystywany w trakcie zajęć. W 2017 r. zakład Geopl.eu niezależnie realizował szkolenia dla ratowników górskich w Svaneti oraz wspierał rozwój organizacji Mountain Rescue in Georgia „Safety in the Mountains”.

WSPÓŁPRACA W LATACH: 2016, 2018, 2019.

http://www.geopl.eu/

 

MOUNTAIN RESCUE IN GEORGIA „SAFETY IN THE MOUNTAINS”

Organizacja stworzona w trakcie działań projektowych i zrzeszająca szkolonych w ramach projektów ratowników górskich. Stanowi ona podstawę Ochotniczego Ratownictwa Górskiego w Gruzji. Od 2016 r. członkowie organizacji sami wspierają projekt od strony organizacyjnej i logistycznej. Pełnią również rolę asystentów w trakcie przeprowadzanych zajęć dla nowych kandydatów. W 2017 r. wspierali firmę Geopl.eu w kontynuacji szkoleń z zakresu ratownictwa górskiego.

WSPÓŁPRACA W LATACH: 2016, 2018, 2019.

https://www.facebook.com/MRG.eu/

 

KAZBEGI NATIONAL PARK FRIENDS ASSOCIATION

Partner wspierający działania Fundacji ICAD w regionie masywu Kazbegi poprzez użyczanie swojej infrastruktury na potrzeby szkoleń realizowanych w ramach projektu „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbeg”.

WSPÓŁPRACA W LATACH: 2016, 2018, 2019.

https://www.facebook.com/KNPFA/

 

TATRZAŃSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE (TOPR)

Partner projektu „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region Svanetia i rejon masywu Kazbeg”. W 2018 r. w ramach wspomnianego partnerstwa TOPR było jednym z gospodarzy wizyty studyjnej ratowników z Gruzji, w trakcie której zapoznawano ich z realiami pracy górskiego ochotniczego pogotowia w Polsce. TOPR szkolił również wybranych ratowników z Gruzji w ramach swoich wewnętrznych szkoleń.

WSPÓŁPRACA W LATACH: 2016, 2018, 2019.

http://www.topr.pl/

 

GRUPA BESKIDZKA GOPR ORAZ GRUPA PODHALAŃSKA GOPR

Obydwie wymienione powyżej organizacje wspomagają merytorycznie szkolenia ratowników górskich w Gruzji w ramach projektu „Wsparcie administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji-region Svanetia i rejon masywu Kazbeg”. W 2018 r. w ramach wspomnianego partnerstwa Grupa Beskidzka i Grupa Podhalańska GOPR były gospodarzami wizyty studyjnej ratowników z Gruzji w trakcie, której zapoznawano ich z realiami pracy górskiego ochotniczego pogotowia w Polsce.

Współpraca w latach: 2016, 2018, 2019.

https://beskidy.gopr.pl/, http://www.gopr-podhale.pl/

 

ORGANIZACJA PROMOTION GOERGIA

Organizacja ta współpracowała z Fundacją ICAD przez trzy kolejne lata przy realizacji dwóch naszych projektów: „Rozwój turystyki szansą dla regionu. Wsparcie rynku pracy w regionie Imereti” oraz „Wsparcie administracji lokalnej regionów Megrelii i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti.” ProMotion Georgia, to organizacja zrzeszająca profesjonalistów, a zarazem pasjonatów, posiadających rozległą i kompleksową wiedzę na temat okolicznych regionów i która prężnie działa na rzecz lokalnego rozwoju.

WSPÓŁPRACA W LATACH: 2015, 2016, 2017.

https://promotiongeorgia.com/

 

CITY HALL OF KUTAISI MUNICIPALITY

Administracja miasta Kutaisi, region Imereti, była kluczowym merytorycznym i logistycznym partnerem naszych projektów: „Rozwój turystyki szansą dla regionu. Wsparcie rynku pracy w regionie Imereti” oraz „Wsparcie administracji lokalnej regionów Megrelii i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti”. Pracownicy administracji miasta Kutaisi, to świetnie przeszkoleni i doświadczeni, w zarządzaniu turystyką w regionie, fachowcy, którzy służyli nam swoją rozległą wiedzą w trakcie realizacji projektów. Wielostronnie i skutecznie wspierali przygotowywanie przez Fundację ICAD przewodników promujących atrakcje turystyczne w regionie Imereti w latach 2015-2017, służąc pomocą m.in. w zdobywaniu materiałów informacyjnych oraz w dystrybucji przewodników.

WSPÓŁPRACA W LATACH: 2015, 2016, 2017.

http://kutaisi.gov.ge

 

GOVERNMENT OF ONI MUNICIPALITY

Administracja lokalna, region Racha, była jednym z kluczowych partnerów projektu „Wsparcie administracji lokalnej regionów Megrelii i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti.”, wspomagając go zarówno merytorycznie, jak i logistycznie. Administracja Oni m.in. delegowała swoich pracowników, którzy posiadaną wiedzą wsparli w istotny sposób powstanie przewodników i folderów promujących turystykę w tym regionie.

 

GOVERNMENT OF MARTVILI MUNICIPALITY

Administracja lokalna, regionie Samegrelo, była jednym z kluczowych partnerów projektu „Wsparcie administracji lokalnej regionów Megrelii i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti”. wspomagając go zarówno merytorycznie, jak i logistycznie. Administracja Martvili m.in. delegowała swoich pracowników, którzy posiadaną wiedzą wsparli w istotny sposób powstanie przewodników i folderów promujących turystykę w tym regionie.