| |

Projekty Funduszu Wyszehradzkiego

WYMIANA SPECJALISTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ
W CELU PODNIESIENIA POZIOMU STRUKTUR RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W GRUZJI.

Celem projektu jest transfer specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu ratownictwa górskiego z Polski, Czech i Słowacji do Gruzji. Wspomniane kraje Grupy Wyszehradzkiej dysponują służbami ratownictwa górskiego z wieloletnim, ogromnym doświadczeniem, zarówno w realizacji operacji ratunkowych, jak i szkoleniowym. Szkolenia realizowane w ramach projektu, dzięki połączeniu wiedzy wspomnianych trzech krajów, pozwolą podnieść poziom ratownictwa górskiego w Gruzji.

Jego początki, to inicjatywa i szkolenia przeprowadzane przez partnera lokalnego w Gruzji – firmę Geopl.eu, wysiłki pracowników Fundacji ICAD oraz samych ratowników z formacji Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains”. Całą historię formowania się ratownictwa górskiego w Gruzji możecie przeczytać tutaj.

W ramach niniejszego projektu odbędzie się seria szkoleń dla ratowników górskich z 4 regionów w Gruzji, obejmujących swoim zakresem kartografię i topografię oraz elementy pracy dyspozytora ratownictwa górskiego. Specjalistyczne szkolenie z topografii i kartografii jest konieczne ze względu na zakres prac w terenie, który ratownicy będą w przyszłości wykonywać, a zarazem niską wiedzę w tej dziedzinie wśród stażystów ratownictwa górskiego. Drugim obszarem wiedzy, który zostanie rozwinięty w ramach projektu, jest praca dyspozytorów ratowników górskich. Zapoznanie się z zasadami ich pracy umożliwi uczestnikom szkolenia przeprowadzanie wywiadów z poszkodowanymi, udzielanie im wskazówek i odpowiednie kierowanie zespołem ratunkowym.

Działania projektowe zmierzają do tego, aby w Gruzji pracowała lokalna, wyszkolona kadra, która wychowa przyszłe pokolenia ratowników w tym kraju. Po tak przygotowanym szkoleniu uczestnicy będą mogli efektywnie pracować we wspomnianych obszarach, a także dzielić się swoją wiedzą z innymi.

podsumowanie projektu

Dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2019 udało zrealizować się szkolenia z zakresu pracy z dyspozytorem medycznym wraz z elementami pracy z GPS i szkolenia z zakresu topografii oraz pracy z GPS, wraz z elementami pracy dyspozytora medycznego.

Beneficjentami szkolenia byli wybrani członkowie Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains”  z 4 regionów Gruzji. Uczestnicy dzięki realizacji projektu uzupełnili niezbędną wiedzę, tym samym poprawiając zdolności operacyjne swojej organizacji.

Szkolenia zrealizowali Polscy ratownicy i eksperci  z Zakładu Usług Specjalistycznych Geopl.eu, Grupy Podhalańskiej GOPR ratownicy ze Słowacji z Horská Služba Pieninského Národného Parku, oraz Czech z Horská Služba Jizerské Hory. Najważniejszym elementem szkoleń była gra terenowa sprawdzającą i pogłębiająca umiejętności uczestników szkolenia. Podczas gry uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami w zakresie kartografii, pracy z kompasem, obsługi GPS, współpracy z dyspozytorem, i zorganizowania akcji ratunkowej. Zwycięscy otrzymali profesjonalne smartwatch’e trekkingowe, kurtki funkcyjne oraz plecaki. Otrzymany sprzęt będzie wykorzystywany podczas pracy ratownika.

Projekt wsparł tworzenie ratownictwa górskiego w Gruzji a przede wszystkim w był ważnym etapem w wyszkoleniu lokalnej kadry, która samodzielnie będzie realizowała szkolenia dla przyszłych ratowników w tym kraju.

REKRUTACJA

SZKOLENIE – CZĘŚĆ I

SZKOLENIE – CZĘŚĆ II

partnerzy projektu - polska

okicad

Fundacja ICAD

www.icadfoundation.org

Grupa Podhalańska Gopr

www.gopr-podhale.pl

partnerzy projektu - gruzja

partnerzy projektu - słowacja

partnerzy projektu - czechy

Horská Služba Jizerské Hory

www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/jizerske-hory