| |

2023-2024 EDUKACJA FINANSOWA I SPOŁECZNA

BE THE CHANGE.

Be The Change to międzynarodowy projekt dla młodzieży (15-18 lat) i osób pracujących z młodzieżą, którego celem jest zgłębienie tematu przedsiębiorczości społecznej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Wraz z partnerami ze Słowenii (Instytut Aspira) i Bułgarii (Stowarzyszenie Zarika) poszukiwaliśmy biznesów społecznych działających w naszych krajach na obszarach wiejskich, a następnie wybraliśmy 3 biznesy z każdego kraju, które zaprosiliśmy do dalszej współpracy. Z przedstawicielami i przedstawicielkami wybranych biznesów społecznych przeprowadziliśmy wywiady przygotowując krótkie filmy, które stały się inspiracją do materiału edukacyjnego dotyczącego biznesów społecznych zamieszczonego na platformie internetowej – końcowego rezultatu projektu. Platforma z materiałami to miejsce w Internecie gdzie osoby pracujące z młodzieżą mogą znaleźć skondensowaną teorię i opis praktycznych narzędzi do wykorzystania w pracy z młodzieżą podczas zgłębiania tematu przedsiębiorczości społecznej. Zaczynamy od odkrywania osobistych mocnych stron, wartości, marzeń, talentów, dalej rozwijamy umiejętności przedsiębiorcze, identyfikujemy i analizujemy potrzeby naszej grupy docelowej, a na końcu szukamy rozwiązań dla zidentyfikowanych potrzeb, prototypujemy usługi lub produkty, zbieramy informacje zwrotną i planujemy kolejne kroki.

Po kilku miesiącach pracy nad mapowaniem przedsiębiorstw społecznych na obszarach wiejskich, przeprowadzeniem wywiadów wideo i przygotowaniem materiałów na platformę edukacyjną zaprosiliśmy młodych ludzi z każdego kraju na wspólne 5-dniowe spotkanie w Bułgarii w celu przetestowania narzędzi i zebrania informacji zwrotnych, które pozwolą nam ulepszyć przygotowany materiał przed przejściem do ostatniej fazy projektu – upowszechnienia jego wyników.

Dołącz do nas!