| |

2016-2017 Wsparcie turystyki

WSPARCIE ADMINISTRACJI LOKALNEJ REGIONÓW MEGRELI I RACHY
W REALIZACJI ZAMIERZEŃ POLITYKI PROMOCJI
TURYSTYKI REGIONALNEJ.
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z REGIONEM IMERETI.

 

OKRES REALIZACJI: 2016-2017
STATUS: zrealizowany
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: program współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
KWOTA DOFINANSOWANIA: 500 800,00 PLN (całkowity koszt projektu: 571 120 PLN)
PARTNERZY PROJEKTU: ProMotion Georgia, administracje lokalne: Government of Oni Municipality, Government of Martvili Municipality, City Hall of Kutaisi Municipality.

 

Dwuletni projekt realizowany w latach 2016-2017, który bezpośrednio kontynuował działania Fundacji ICAD z lat 2014 i 2015. Aktywność projektowa o innowacyjnym charakterze skupiła się na wsparciu administracji Rachy i Megrelii we wdrożeniu polityki rozwoju turystyki lokalnej. Kontynuowano również współpracę z administracją miasta Kutaisi, która dzieliła się nabytą wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie z pozostałymi regionami.

W ramach projektu zrealizowano szkolenia aktywizujące młodzież w regionach i przeprowadzono wymianę interregionalną dla osób zainteresowanych pracą w turystyce. Przeprowadzono także szkolenia dla właścicieli gospodarstw wiejskich, związane z tworzeniem baz noclegowych i promocją lokalnych produktów. Wyznaczono i oznaczono dwie turystyczne trasy piesze i konne: szlak górski Martvili i szlak górski Oni. Podjęto także liczne działania promocyjne i reklamowe, w tym utworzenie stron Facebook dla dystryktów Oni i Martvili czy zebranie materiałów dotyczących regionów Megrelia i Racha.

Zaprojektowano i uruchomiono strony internetowe promujące regiony Mergreli (www.visitmartvili.com) i Rachy (www.visitoni.com) oraz zaktualizowano stronę internetową miasta Kutaisi (www.visitkutaisi.com). Zaprojektowano, wydrukowano i dystrybuowano przewodnik promujący zachodnie regiony Gruzji w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Czarnków) oraz w Gruzji (Kutaisi, Oni, Martvili), a także w trakcie targów turystycznych World Travel Show. W ramach projektu zbudowano także bazę informacji dla potencjalnych inwestorów, zawierającą niezbędne informacje i porady dotyczące regionów. Podsumowaniem działań Fundacji ICAD była konferencja wieńcząca dwuletni projekt, która odbyła się w Kutaisi; udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych administracji, Biura Gubernatora Imereti, Krajowej Administracji Turystyki Gruzji, przedstawiciele branży turystycznej, pracownicy lokalnych oddziałów turystyki, asystenci regionalni projektu, eksperci i specjaliści zatrudnieni w projekcie oraz przedstawiciele mediów.

Projekty współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.