| |

gruzja

Konflikt na terenie południowego Kaukazu otworzył nowy rozdział dla Gruzji na arenie międzynarodowej. Niezależne państwo stało się miejscem spotkań, wizyt  i zaczęło być postrzegane jako potencjalny partner biznesowy. W tym czasie zarówno gruzińska administracja, jak i wiele organizacji pozarządowych, zaczęła realizować działania wspierające rozwój kraju. Zbiegło się to w czasie z powstaniem Fundacji ICAD, która w krótkim czasie zaangażowała się w pracę w tym niezwykle ciekawym rejonie świata.

Gruzja przyciągnęła nas w 2012 r. Najpierw podróżowaliśmy tam prywatnie, podziwiając przyrodę, kulturę, zabytki i doznając ogromnej życzliwości  oraz gościnności ze strony gospodarzy. Z miłości do Gruzji zrodził się nasz pierwszy projekt: „Rozwój potencjału turystycznego w regionie Imereti.”. Zwiedzanie Gruzji i rozmowy z jej mieszkańcami przekonały nas o ogromnym potencjale  turystycznym tego kraju i jednocześnie wskazały miejsca i dziedziny, gdzie pomoc rozwojowa mogłaby przynieść wiele pozytywnych zmian. Nasze wsparcie trafiło więc do regionu Imeretia, Racha oraz Mergrelia, w znaczący sposób przyczyniając się do ich rozwoju pod względem turystyki.

Kolejne projekty Fundacji ICAD w Gruzji poszerzyły obszar pomocy, której do tej pory udzieliliśmy, o działania mające na celu wsparcie turystów przybywających na teren tego kraju. Nasz projekt wspomagania tworzenia struktur ratownictwa górskiego w Gruzji od strony administracyjnej oraz organizacyjnej jest nie tylko unikatowy w skali całego regionu, ale także bezprecedensowy ze względu na udział w nim polskich służb ratownictwa górskiego: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przyznajemy jednak, że to wszystko byłoby niezwykle trudne do przeprowadzenia, gdyby nie ludzie, których spotkaliśmy na swojej drodze oraz ogromna praca partnerów projektów, którzy włożyli dużo energii w nasze wspólne dzieło.

Jesteśmy wciąż obecni w Gruzji. Nie brakuje nam oczywiście pomysłów na kolejne projekty, które w sposób komplementarny będą wspierać turystyczny potencjał i zrównoważony rozwój tego kraju.

 

PROJEKTY

2014 ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO W REJONIE IMERETI. WSPARCIE REGIONALNEGO RYNKU PRACY.

2015 ROZWÓJ TURYSTYKI SZANSĄ DLA REGIONU. WSPARCIE RYNKU PRACY W REGIONIE IMERETI. 

2016-2017 WSPARCIE ADMINISTRACJI LOKALNEJ REGIONÓW MEGRELI I RACHY W REALIZACJI ZAMIERZEŃ POLITYKI PROMOCJI TURYSTYKI REGIONALNEJ. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z REGIONEM IMERETI.

2016 INTEGRACJA ORAZ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I ZDOLNOŚCI OPERACYJNYCH GÓRSKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH W MESTII – REGION SVANETIA.

2018-2020 WSPARCIE ADMINISTRACJI W TWORZENIU STRUKTUR RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W GRUZJI – REGION SVANETIA I REJON MASYWU KAZBEG

Projekty współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dołącz do nas!