| |

WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

wsparcie ratownictwa górskiego
w gruzji

wsparcie turystyki
w gruzji

edukacja globalna

działania proekologiczne

działania
w obszarze kultury

edukacja kulturalna
i historyczna

previous arrow
next arrow
Slider

o fundacji

Fundacja ICAD, to istniejąca od 2013 r. niezależna organizacja non-profit, której powstaniu przyświecała idea wspierania różnych grup społecznych będących w potrzebie, udzielania pomocy humanitarnej oraz wspomagania działań rozwojowych wszędzie tam, gdzie konflikty, klęski, niesprawiedliwość czy ubóstwo utrudniły społeczeństwu rozwój, uniemożliwiły normalne funkcjonowanie i stanowiły zagrożenie życia.

Projekty

BEZPIECZEŃSTWO

Hasło nawiązujące do właściwego korzystania z numeru alarmowego – tylko w sytuacjach realnego zagrożenia zdrowia, życia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Świadome wybieranie numeru 112, to także wiedza, jak prawidłowo zgłosić zdarzenia alarmowe i jakie warunki musi spełnić takie zgłoszenie, aby najważniejsze informacje szybko, sprawnie i skutecznie trafiły do służb ratunkowych. 

PROJEKTY FUNDUSZU WYSZEHRADZKIEGO

Wymiana specjalistycznych doświadczeń ratowników górskich przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego. Celem projektu jest transfer specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu ratownictwa górskiego z Polski, Czech i Słowacji do Gruzji. Wspomniane kraje Grupy Wyszehradzkiej dysponują służbami ratownictwa górskiego z wieloletnim, ogromnym doświadczeniem…

TRZY WIELKIE KULTURY I... JEDNO MAŁE MIASTO. WARSZTATY METODY "ORAL HISTORY" DLA MŁODZIEŻY W KĘPNIE

“Trzy wielkie kultury i… jedno małe miasto. Warsztaty metody “oral history” dla młodzieży w Kępnie”, to projekt, który skierowaliśmy do uczniów szkół podstawowych zainteresowanych poznawaniem i zgłębianiem wielokulturowej przeszłości swojego miasta…

WSPARCIE ADMINISTRACJI W TWORZENIU STRUKTUR RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W GRUZJI – REGION SVANETIA I REJON MASYWU KAZBEG

Projekt jest kontynuacją działań z 2016 r. realizowanych w ramach projektu: „Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii-region Svanetia”, współfinansowanego…

KURS ŚWIATOZMIENIACZY - JAK NAUCZAĆ EDUKACJI GLOBALNEJ?

Głównym celem projektu było poszerzenie świadomości oraz wiedzy z zakresu edukacji globalnej mieszkańców Katowic i okolic. W ramach projektu przeszkoliliśmy 15 osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą lub/i  są aktywne w sektorze NGO. Osoby te były zainteresowane także tematem  edukacji globalnej, jej obszarami programowymi oraz metodami nauczania. Warsztaty zrealizowano w postaci dwóch weekendowych…

WSPARCIE ADMINISTRACJI LOKALNEJ REGIONÓW MEGRELI I RACHY W REALIZACJI ZAMIERZEŃ POLITYKI PROMOCJI TURYSTYKI REGIONALNEJ. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z REGIONEM IMERETI

Dwuletni projekt realizowany w latach 2016-2017, który bezpośrednio kontynuował działania Fundacji ICAD z lat 2014 i 2015. Aktywność projektowa o innowacyjnych charakterze skupiła się na wsparciu administracji Rachy i Megrelii…

INTEGRACJA ORAZ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I ZDOLNOŚCI OPERACYJNYCH GÓRSKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH W MESTII – REGION SVANETIA

Głównym celem projektu było wsparcie administracji publicznej w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych w regionie Svanetii w Gruzji. Poprzedzająca projekt ekspertyza, realizowana we współpracy z doświadczonym w terenie Januszem Brożkiem z Geopl.eu Ltd., wykazała…

ROZWÓJ TURYSTYKI SZANSĄ DLA REGIONU. WSPARCIE RYNKU PRACY W REGIONIE IMERETI

W ramach projektu zrealizowano szkolenia aktywizujące młodzież w regionach i przeprowadzono wymianę interregionalną dla osób zainteresowanych pracą w turystyce. Przeprowadzono także szkolenia dla właścicieli gospodarstw wiejskich, związane z tworzeniem baz noclegowych i promocją lokalnych produktów. Wyznaczono i oznaczono dwie turystyczne trasy piesze i konne…

ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO W REJONIE IMERETI. WSPARCIE REGIONALNEGO RYNKU PRACY

Głównym celem projektu było zainicjowanie działań związanych z rozwojem turystyki w mieście Kutaisi. W trakcie jego realizacji stworzono plany miasta wraz z jego najbliższą okolicą oraz opisy znajdujących się w tym rejonie atrakcji turystycznych. Zaprojektowana została i uruchomiona pierwsza wersja strony internetowej promującej Kutaisi. Przeprowadzono ponadto szkolenia…

Obszary działań

Polska

Fundacja ICAD działająca od 2013 r. głównie w obszarze pomocy rozwojowej realizowanej poza granicami Polski, podjęła w 2018 r. kroki zmierzające do poszerzenia pola swojej aktywności

gruzja

Konflikt na terenie południowego Kaukazu otworzył nowy rozdział dla Gruzji na arenie międzynarodowej. Niezależne państwo stało się miejscem spotkań, wizyt  i zaczęło być postrzegane jako potencjalny partner biznesowy. W tym czasie zarówno gruzińska administracja, jak i wiele organizacji pozarządowych…

Partnerzy