Projekty Funduszu Wyszehradzkiego

WYMIANA SPECJALISTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ
W CELU PODNIESIENIA POZIOMU STRUKTUR RATOWNICTWA GÓRSKIEGO W GRUZJI.

Celem projektu jest transfer specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu ratownictwa górskiego z Polski, Czech i Słowacji do Gruzji. Wspomniane kraje Grupy Wyszehradzkiej dysponują służbami ratownictwa górskiego z wieloletnim, ogromnym doświadczeniem, zarówno w realizacji operacji ratunkowych, jak i szkoleniowym. Szkolenia realizowane w ramach projektu, dzięki połączeniu wiedzy wspomnianych trzech krajów, pozwolą podnieść poziom ratownictwa górskiego w Gruzji.

Jego początki, to inicjatywa i szkolenia przeprowadzane przez partnera lokalnego w Gruzji – firmę Geopl.eu, wysiłki pracowników Fundacji ICAD oraz samych ratowników z formacji Mountain Rescue in Georgia „Safety in the mountains”. Całą historię formowania się ratownictwa górskiego w Gruzji możecie przeczytać tutaj.

W ramach niniejszego projektu odbędzie się seria szkoleń dla ratowników górskich z 4 regionów w Gruzji, obejmujących swoim zakresem kartografię i topografię oraz elementy pracy dyspozytora ratownictwa górskiego. Specjalistyczne szkolenie z topografii i kartografii jest konieczne ze względu na zakres prac w terenie, który ratownicy będą w przyszłości wykonywać, a zarazem niską wiedzę w tej dziedzinie wśród stażystów ratownictwa górskiego. Drugim obszarem wiedzy, który zostanie rozwinięty w ramach projektu, jest praca dyspozytorów ratowników górskich. Zapoznanie się z zasadami ich pracy umożliwi uczestnikom szkolenia przeprowadzanie wywiadów z poszkodowanymi, udzielanie im wskazówek i odpowiednie kierowanie zespołem ratunkowym.

Działania projektowe zmierzają do tego, aby w Gruzji pracowała lokalna, wyszkolona kadra, która wychowa przyszłe pokolenia ratowników w tym kraju. Po tak przygotowanym szkoleniu uczestnicy będą mogli efektywnie pracować we wspomnianych obszarach, a także dzielić się swoją wiedzą z innymi.

REKRUTACJA

SZKOLENIE – CZEŚĆ I

SZKOLENIE – CZEŚĆ II

partnerzy w projekcie - polska

okicad

Fundacja ICAD

www.icadfoundation.org

Grupa Podhalańska Gopr

www.gopr-podhale.pl

partnerzy w projekcie - gruzja

partnerzy w projekcie - słowacja

partnerzy w projekcie - czechy

Horská Služba Jizerské Hory

www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/jizerske-hory